Agzul : G uγmis n tγellist n Microsoft (Microsoft Security Bulletin) n 13/03/12, ffeγen-d ittsen (kigan ayd gan) imseγtayen γef tγisa iwtan anagraw n wammud n Microsoft. Tikkelt-a,