Mnnaw n isnufelen da ttuskaren g Facebook, ayenna irẓẓemen abrid i yizenen irekkiẓen d izdayen ittumdin. Kigan n imegraḍen g “Afersig.com” ttusigren i ymedyaten n titi g izeṭṭaten