Tikkelt-a nra ad awen-nesnil yuwen umsseḥtu γef uswuru n usnas n TOR (The Onion Router) g iminig-γef-web Firefox. Ayddeγ n usnas ittusker i wenna iran ad ifreg i