Seg tifawt n wass-a, asmel n marocamazigh.com ur da d-ittrara. G ufella-nnes ttuger-d yuwet tewlaft n urba agensu n ucenyal Filisṭin. Ddaw-as takbabt n ukennad iwetan asmel. Ur