G uyddeγ n uḍris nra ad awen-nn-nsnili yuwet txidist s ttisinem ayenna igen uffir g umiḍan-nnum g Facebook. Ussan-a, iselkem Facebook tansiwin d wuṭṭunen n tilifun iymaẓragen n