Ussan-a inker, diγ, waqqur γef Facebook netta d isefka usligen n imzemmizzelen-nnes. Mqqar iffeγ umzemmizzel, azeṭṭa – amm tbaxxa – isul iṭfar-t lumar g izdayen ibḍa g Facebook.