Windows XP: asifeḍ ay amucceḍ

G ulγu nna d-tssafeγ teṛmist Microsoft g usmel-nnes tra tmeggarut-a ad tsbedd amucceḍ n wunagraw-nnes n wammud Windows XP. Asebded-a ad yili ass 27 Maṛs 2964 (08 g Ibril 2014 g l.ε.).

End Support Help XP

Amata g yiselkimen n umaḍal da tteddun s Windows XP. Meqqar gan Icinwiyen (γur illa umata n iselkimen ddaw Windows XP) mgal asebded-a, tettemra Microsoft g wawal-nnes.

G yimucceḍen imeggura, d-iffeγen g tizwuri n Maṛs, illa yiwen umucceḍ ameggaru d-ittinin “Tiyyira n yiwes i Windows XP”.

MS-Update_01

Aseqsi nna d-ittinin iγef-nnes: “Unna γur ur illi mas issaγ Windows yaḍen, mayd inna ad issker?”. Kigan n umsawal ayd ikkan inger Microsoft d Icinwiyen γef u-ya, maka Microsoft a γur illa wawal ameggaru.

MS-Update_02

Yiwet tγawsa taxatart tunef-d imi: ayedda tesbedda Microsoft imucceḍen n Windows XP, qqad afen ikennaden ayenna ran. Kigan n teγtasin ad aγent akal. Winna γur illa Windows XP yalfus ad almen i wunagraw-nnsen. Ad asin alqem amaynu n Microsoft (ayenna nnik tra!), neγ usin ka n unagraw yaḍen, lumar Linux. Meqqar iceqqa g uswuru-nnes, illa yiwen ulqem mi qqaren “Ubuntu”, iwhen, ar ittaγ g Windows.

Nsul ad nelqem a-ya n umegraḍ s tneγmisin n tγellist γef iγissa innan ad yili g Windows XP. Imzemmizzelen γur llan ka n iseqsiten urun-aγ-d g usmel.

Taliwin:
[en-US] Microsoft website: After April 8, 2014, technical assistance for Windows XP will no longer be available
[fr-FR] Site de Microsoft: à compter du 8 avril 2014, l’assistance technique de Windows XP ne sera plus disponible

Amawal:
– Amucceḍ: update
– Asifeḍ: farewell
– Taṛmist: company
– Anagraw n wammud: operating system
– Asnefley: development
– Alqem: version
– Akennad: hacker