Facebook: aswudem “Timeline”

Kigan g imzemmizzelen n Facebook urmen aswudem amaynu “Timeline”, maka zzrin ugar n imalas asen-ika Facebook i yirem-nnes. Amata ur ten-issusem ar rzzun ad t-kksen. Agensu n uzeṭṭa ur degs illi mayd isskar ka ad t-ikkes. Mayd sskaren?

Hagg ad armeγ isnasen g “Facebook Apps”. Tirzi g uzeṭṭa da d-takka:

fb-timeline

Mk neṭfar yuwen g isnasen-a, a nn-naf, is degs yuwen yikel ittumdin (Clickjacking).

fb-timeline

Unna isweren NoScript g Firefox hat ad yakey n uneγmis amm wa:

fb-timeline

G mgal winna ikkan amsadday n tirzi Google a nn-yaf:
→I “how to deactivate facebook timeline” amm uya

fb-timeline

→I “how to deactivate timeline” anect-a

fb-timeline

Ku yuwet g tirza-ya d mas ttawey. Maka amata da issiwiy ar Firefox, issuter ad iswer umzemmizzel yuwen usiγzef.

fb-timeline

Mk nssater i Mas Google aseγzef-a, ik-aγ-d:

fb-timeline

Kigan n igmuḍen llan g izeṭṭaten, maka amata ittumdey.
Imekiddaγ awen-isemyar Ufersig, g usnay-nnes n tiḍaf, awey-at itnan g uyenna ur igin win bu tmeγra. Ayenna ur tufim g uslugen n Facebook hat UR ILLI.

Amawal:
– Itnan: attention
– Aswudem: profile
– Imalas: week
– Irem: test
– Issusem: (v) to like
– Asnas: application
– Swer: install
– Tirzi: search
– Amsadday n tirzi: search engine
– Asnay: protocol