700 n umiḍan g Facebook: tarezzift n ikennaden

G yiḍsggwas arumi,ssafeγen-d ikennaden isefka n 700 n umiḍan g Facebook. Isefka g llant tansiwin d iwaliwen n uzerruy. Maka aya ur yumiẓ γas imiḍanen n Inegliziyen:
fb-account

Ikennaden tt-isskeren ran ad d-ldin taγḍeft n imesaγen n ugdez aberkan g iswi n usissen. Awd kin tamila i ymzemmizzelen n uzeṭṭa mnid n usdiddey itettin γef isefka.

Ar nssirim akwen-id-yaf useggwas amaynu tfergem ugan i ysefka-nnun.

Amawal:
– Akennad: hacker
– Iḍsggwas: new year
– Taγellist: security
– Amiḍan: account
– Asefku: data
– Taγḍeft: attention
– Amesaγ: buyer
– Agdez: market
– Aberkan: black
– Iswi: purpose
– Asissen: advertising
– Tamila: signal
– Amzemmizzel: user
– Asdiddey: threat