Ibexsi g Adobe Flash Player

Yufa yuwen unelmad g tesdawit n Stanford g USA, yuwen ibexsi g Flash Adobe Player ittanfen abrid s webcam n unerzaf n usmel g ttusers tengalt n titi.

G ublug-nnes, Feross isnal-d taγara iḍfar allig yufa abrid s webcam n inerzaf n ublug-nnes.

Tγiyem ad tiẓiṛrem taγara-nnes g iniẓri-ya:

Tala: Ablug n Feross

Da nssutur g inerzaf n Ufersig ad smucceḍen Adobe Flash Player.

Azdey n umucceḍ n Adobe Flash Player: Amucceḍ n Adobe Flash Player

Amawal:
– Anelmad: student
– Tasdawit: university
– Ibexsi: vulnerability
– Tangalt: script
– Anerzaf: visitor
– Taγara: way/method
– Amucceḍ: update