Amucceḍ g Firefox

ff-updateIffeγ-d umucceḍ wiss sin n Firefox g imalas ddeγ izrin. Mozilla tger-d amucceḍ n iminig-xef-web Firefox 3.6.15 ad tseγtu agnu n “Applets Java” (ahil s ittwuru Java g Iminig-xf-web) illan g ulqem 3.6.14 d iffeγen ittsen wussan aya.

Tγiyem ad tssektrem alqem ameggaru n Firefox 3.6.15 g da s Tfransist neγdd da s Tnegliziyt

amawal:
– Amucceḍ: update
– Imalas: week
– Seγtu: correct / revise
– Agnu: problem
– Alqem: version
– Ssekter: download
– Ahil: program