Tixidest g Facebook

G uyddeγ n uḍris nra ad awen-nn-nsnili yuwet txidist s ttisinem ayenna igen uffir g umiḍan-nnum g Facebook.
Ussan-a, iselkem Facebook tansiwin d wuṭṭunen n tilifun iymaẓragen n isnasen g uzdey-a, maka ass-a yugel tanfa-ya ḍart uγuyyi n imazzagen g tγellist.

Ad awen-nn-nsken yuwen usekyed nna nssker s umiḍan n “Afersig”:

Facebook da ismuttur isefka n imiḍanen g yuwen udasil n isefka axatar. Ku asefku n umiḍan γurs yuwen yiger s ittuyassen. Azeṭṭa issker yuwen usekwfel n wufur γif uyenna tra tṛmist n Facebook.

Tella yuwet tγmert g Facebook nna g tγiyen ad tisinem mayd tggan isefka-nnun ḍart usuγel-nnsen asenselkam g udasil n isefka.

Mk tram ad d-tsuggerem g yuwen iγmer yunfen, ag-at-nn asebter n Udem n Umzemmizzel (User Graph) ittuyarun s Tnegliziyt. Da yawen-igllem (describe) mayd igen uffir d mayd ur t-igin g umiḍan-nnun.

fbdeveloppers

G uxmac n yizdar, tγiyem ad tinniyem amiḍan n ufersig. Sg diges, tγiyem ad tisinem matta isefka nna γiyen imazzagen ad asin.

aksel

Isin-at awd, is llan ixendallasen ammas n twrut n ineflayen.

Amawal:
– Tixidest: trick/astuce
– Aḍris : paper /article
– Uffir : confidential
– Amiḍan : account
– Selkem : deliver
– Amaẓrag n isnasen : Application editor
– Tanfa : service
– Amazzag : specialist
– Asekyed : test
– Asefku : data
– Adasil n isefka : database
– Asekwfel : degree
– Taṛmist: company
– Asuγel asenselkam: computer translation
– Asebter : page
– Amzemmizzel: user
– Glem: describe
– Axmac: screenshot
– Aneflay: developper